Wydruk dyplomu dla nauczyciela

(potwierdzenie udziału w etapie szkolnym)

Kliknij tutaj

Wydruk dyplomu dla ucznia

(potwierdzenie udziału w etapie szkolnym)

Kliknij tutaj

Webankieta Pangea 2018

Webankieta

Kliknij tutaj

0
Uczniów
0
Nauczycieli
0
Szkoły

Konkurs Matematyczny Pangea do roku 2013 funkcjonował jako MMC (Meridian Mathematic Competition). W tym roku zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu. Patronem merytorycznym konkursu jest Międzynarodowa Szkoła Meridian.

Konkurs przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7). Organizowany jest w dwóch etapach: etap szkolny koordynowany jest w szkołach przez nauczycieli przedmiotu, na etap finałowy najlepszych uczniów zapraszamy do Warszawy.

Nagrody przewidziane są zarówno dla uczestników, jak i dla ich nauczycieli. Celem konkursu jest rozwijanie matematycznych pasji, odkrywanie talentów, upowszechnianie nawyku matematycznego myślenia. To sposób na poszerzanie horyzontów i rozbudzanie motywacji. Jesteśmy przekonani, że udział w nim pozwoli uczniom czerpać radość z odkrywania tajników matematyki.