Your address will show here +12 34 56 78
Przykładowe pytania
Poniższe arkusze zostały opublikowane jako przykładowe materiały. Uprzedzamy, że organizatorzy nie udzielają informacji na temat sposobów rozwiązania zadań ani w innych kwestiach merytorycznych, związanych z treścią poszczególnych zadań.