O Konkursie

Informacje ogólne o konkursie Pangea

Pangea to konkurs matematyczny, organizowany co roku przez Międzynarodowa Szkoła Meridian. Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie matematycznych zdolności wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Wierzymy, że najlepszym sposobem realizacji tej misji jest odnajdywanie i nagradzanie młodych matematycznych talentów w ogólnopolskich konkursach, takich jak Pangea.

Zadania, jakie przed sobą stawiamy, to:

  • popularyzacja matematyki wśród młodzieży,
  • szerzenie przekonania zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, że matematyka może być przedmiotem ciekawym i zrozumiałym dla wszystkich,
  • odnajdywanie młodych, uzdolnionych uczniów i dawanie im nowych sposobności rozwoju talentów,
  • zainteresowanie uczniów matematyką.

Organizacja konkursu

Konkurs jest płatny, organizowany co roku w całej Polsce. Mogą w nim wziąć udział uczniowie od 4-7 klasy szkoły podstawowej. Przeprowadzany jest w dwóch etapach. Etap szkolny odbywa się na terenie szkoły, do której uczęszcza uczestnik. Na etap finałowy, który organizowany jest równolegle w Warszawie, zapraszamy najlepszych uczniów w każdej z 4 kategorii. Nagrodzeni  zostaną  najlepsi  finaliści w każdej kategorii.

Pangea w liczbach

0
Uczniów
0
Nauczycieli
0
Szkoły