Your address will show here +12 34 56 78
Jak zorganizować konkurs w szkole?

Rejestracja nauczyciela 

Rejestracja rozpoczyna się 15 stycznia 2017. Aby zarejestrować się jako szkolny koordynator konkursu, wejdź na stronę pangea.edu.pl i wybierz zakładkę Rejestracja. Postępuj zgodnie z instrukcjami. UWAGA: Konta z lat poprzednich nie są aktywne. Jeśli brałeś udział w poprzednich edycjach, także musisz utworzyć konto na nowo.

Dodawanie uczestników

Po zalogowaniu się jako nauczyciel masz możliwość utworzenia kont dla swoich uczniów. System automatycznie utworzy loginy (numery uczestników), należy przypisać im indywidualne hasła. Wydrukuj i przekaż swoim uczniom loginy i hasła do ich kont.


Opłata

 

Koszt udziału uczestnika w konkursie wynosi 6 złotych. System został przygotowany tak, aby to uczniowie dokonywali wpłat, ale szkolny koordynator może wspierać uczniów na tym etapie lub sam dokonać wpłaty. Wpłaty należy dokonać za pośrednictwem systemu PayU, przelewem  lub przekazem pocztowym. Każdy przelew w tytule powinien zawierać login/numer uczestnika lub dla opłat zbiorowych login/numer nauczyciela. Opłaty należy dokonać najpóźniej do końca lutego 2017. Po zaksięgowaniu opłaty zostanie aktywowana karta uczestnika konkursu. Status konta każdego uczestnika będzie widoczny dla nauczyciela koordynatora.

 

 

Poczta i Przelew
  • możliwość opłaty za większą liczbę uczestników za jednym razem

  • musisz wpisać w tytule login nauczyciela lub numery/loginy uczestników

  • prześlij na skrzynkę mailową Pangea potwierdzenie wpłaty wraz z pełną imienną listą uczestników (wraz z kodami).

 

 

Organizacja konkursu w szkole –  koordynator drukuje arkusze pytań i karty odpowiedzi dla uczniów, organizuje szkolny etap konkursu. Arkusze, opisy procedur i zasady przeprowadzania konkursy zostaną udostępnione koordynatorom z odpowiednim wyprzedzeniem.


Przesłanie kart odpowiedzi do Organizatora –  po przeprowadzeniu szkolnego etapu koordynator wysyła karty odpowiedzi uczniów do Organizatora za pośrednictwem strony www.pangea.edu.pl lub pocztą. Szczególowe informacje, jak wysłać odpowiedzi uczniów, zostaną udostępnione koordynatorom.