Your address will show here +12 34 56 78

Poniższe arkusze zostały opublikowane jako przykładowe materiały. Uprzedzamy, że organizatorzy nie udzielają informacji na temat sposobów rozwiązania zadań ani w innych kwestiach merytorycznych, związanych z treścią poszczególnych zadań.

Pitagorasek - dla szkół podstawowych

 

Tales - dla szkół gimnazjalnych

 

Banach - dla szkół średnich